Energieffektiv Ridning- bli den bästa vikten att bära!

Equestrian Fysio

Lena Gunnarsson
Bältebergavägen 43
253 42 Vallåkra
070-21 88 529
equestrianfysio@gmail.com

EQUESTRIANFYSIO

 

1992 tog jag min sjukgymanstexamen i Uppsala. Jag har arbetat på många olika ställen med olika specialinriktningar, men mitt fokus har alltid varit att utveckla mitt intresse inom OMT (ortopedisk manuell terapi), varför jag tog examen 2002. Eftersom ridning alltid varit en del av mitt liv så började jag 2014 intressera mig för vilken alternativ träning som kunde utveckla ryttare och göra dem mer balanserade och på så sett få ut mer av sin ridning. Min konklusion blev, efter att tagit del av den forskning som har gjorts och av mina egna kliniska erfarenheter, att liksidighet och rakriktning hos ryttaren är minst lika viktig som den berömda lodräta sitsen. Forskning visar att erfarna proffsryttare är snedare i ländrygg/bäcken än hobbyryttare! Ofta krävs det både manuell behandling och specifik alternativ träning för att nå målet, dvs kunna rida balanserat, centrerat och med så små hjälper som möjligt.
I mitt team av proffsiga samarbetspartners finns equterapeuter, proffsryttare, idrottsinriktade dietister, sadeltekniker och sadelinpassare utbildade även för att kunna prova ut rätt sadel till ryttarens bäcken. Allt för att treenigheten ska bli komplett. Ryttare, häst och sadel!
 
 

In English

 

I graduated as physiotherapist from Uppsala University about 25 years ago.
I have worked in many different places with different specializations, but my focus has always been to develop my interest in OMT (orthopedic manual therapy) why I graduated 2002. Since riding always been a part of my life, I started to interest me for any alternative training that could develop riders and make them more balanced and coordinated and get more out of their riding. My conclusion was, after taking part in the current research and my own clinical experience, that equality and straightening of the rider is at least as important as the famous vertical seat. Research shows that experienced riders in the lumbar spine are broader than hobbyists! Often it requires both manual treatment and specific alternative training to reach the goal, be able to ride balanced, centered and in perfect coordination with the horses and theres different rotation of the thoracal spine.
In my team of professional partners there are equitherapists, professional riders, dieticians, saddle technicians and saddle fitters also trained to test the right saddle to the rider's pelvis. Everything for the Trinity to be complete. Rider, Horse and Saddle!
 
 


Lena Gunnarsson leg sjukgymnast

   

Artiklar som skrivits om oss hittar du bland annat i hippson