Energieffektiv Ridning- bli den bästa vikten att bära!

Equestrian Fysio

Lena Gunnarsson
Bältebergavägen 43
253 42 Vallåkra
070-21 88 529
equestrianfysio@gmail.com

SYMMETRITRÄNING - BAS

Träningsprogrammet varar i 40 minuter och är uppbyggt för att jobba igenom din kropp på ett varierat sätt med symmetri och kroppskontroll som ger en balanserad kropp och ett lugnare sinne!

Du har tillgång till träningsprogrammet och tillhörande facebookgrupp så länge du vill.

Träningen är utformad ur ett helhets perspektiv där vi jobbar med alla aspekter så kroppen blir ett lättsamt hjälpmedel, det ska ju vara roligt att rida och använda sin kropp!

Koordinationsövnngarna i träningsprogrammet kan vara lite utmanande i början -men lugn, du fixar det efter några gånger!

Det enda du behöver som utrustning är träningsmatta och träningsband!